Gezellige feestjes: alcoholmisbruik van een werknemer

Na het gezellige samenzijn tijdens de kerstborrel en nieuwjaarsreceptie merk je dat je je zorgen maakt om het alcoholgebruik bij één van je werknemers. Of een collega was op een gegeven moment door drugsgebruik niet normaal aanspreekbaar. Het komt helaas veel voor. Wat kan je als werkgever of leidinggevende doen?

Mogelijk heb je eerder met dit probleem te maken gehad en is er toen een bedrijfsbeleid opgesteld. Een dergelijk Alcohol- en Drugsbeleid (ADM-beleid) gaat over alcohol- en drugsmisbruik op de werkvloer. Misbruik heeft namelijk vaak gevolgen voor het werk en laat meer ziekteverzuim zien. Als er nog geen alcohol- en drugsbeleid is, is het verstandig deze in ieder geval op te stellen. 

Als er geen specifiek beleid is, overweeg dan om persoonlijk en vertrouwelijk een gesprek aan te gaan met de betreffende werknemer. Vraag op een empathische manier hoe het met hem of haar gaat en benadruk de zorg vanuit het bedrijf voor het welzijn van alle medewerkers. Vandaar het gesprek met deze collega.

Als je concrete aanwijzingen hebt dat het alcohol- of drugsgebruik een probleem is, zou je kunnen overwegen de werknemer door te verwijzen naar de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts mag aan de werknemer privé en medische vragen stellen. Dit gebeurt in een vertrouwelijk gesprek. Als werkgever krijg je over de antwoorden dan ook geen terugkoppeling.

Als de bedrijfsarts vindt dat er sprake is van een verslaving, kan met de werknemer professionele begeleiding besproken worden. Het aanpakken van het probleem voorkomt langdurig verzuim en verhoogt de kwaliteit van leven van de werknemer en van zijn werkprestatie.

Wil je nog eens nagaan of je huidige alcohol- en drugsgebruik beleid nog actueel is? Bij Optimaal Werk helpen wij je graag verder.