Arboservice gericht op de arbeidsproductiviteit

Het team van Optimaal Werk staat ondernemingen bij in het bewaren van de continuïteit. De focus ligt op het tegengaan van ziekteverzuim, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en gevolgen die deze uitval met zich meebrengen. Belangrijk hierin is onze Arbo Plus-aanpak. Deze gaat ervan uit, dat werkgever en werknemer een gezamenlijk belang hebben bij het op peil houden van de productiviteit. Immers, nuttig bezig zijn is economisch én mentaal relevant voor beide partijen.

Optimaal Werk zet zich in voor een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer, voor duidelijke werkafspraken en een veilige werkomgeving.

Wij werken niet met ingehuurde (basis)artsen of casemanagers. Bij Optimaal Werk heeft u te maken met een vast, eigen team. De medicus in dit team is een bedrijfsarts, dus hoger gekwalificeerd dan een basisarts of standaard arboarts. Dus niet iemand die door een bedrijfsarts is “gedelegeerd” om bepaalde taken te verrichten. Wij vinden dat bij voorkeur een leek niet het werk moet doen van een arts.

Uw vaste team

Een vast team betekent, dat een medewerker niet hetzelfde verhaal telkens opnieuw moet vertellen bij wéér een andere vertegenwoordiger van de arbodienst. En u hoeft aan de casemanager niet uit te leggen wat voor een bedrijf u heeft. Want voordat we praktisch aan de slag gaan, is de casemanager al langs geweest voor een gedegen kennismaking met uw bedrijf.

Maak kennis met ons team:

Ed Slobbe

Directeur en Register Arbeidsdeskundige

Annemieke van Duffelen

Bedrijfsarts BIG: 49043753001

Jan Kleberg

Register Arbeidsdeskundige

Richard Wardenaar

Re-integratie spoor 2 en Outplacementbegeleider

Iels den Dekker

Gecertificeerd Arbeidshygiënist

Judith van Kampen

Financiële administratie

Aad Versteeg

Gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige

Jedidja van der Plas

Verpleegkundige BIG: 79915737230

Bianca Vergunst

Casemanager

Afke Mevius

ANIOS Bedrijfsgeneeskunde

Sharon Broekhof

Team Assistent
Ruim 20 jaar ervaring
“Zo’n bedrijfsarts die automatisch zegt: ‘Blijf maar een weekje thuis’. Daar schiet ook helemaal niemand iets mee op.” Eva Plasman – HR-manager

Wat kan Optimaal Werk doen voor mijn bedrijf?

Voor een praktisch antwoord op deze vraag komen we met alle plezier langs. Bij dat bezoek willen wij graag met eigen ogen de werkvloer zien. Zelf de cultuur in het bedrijf proeven. Klik op de button en de rest wijst zich vanzelf.